मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

नयाँ शक्ती रिटार्यडहरुको क्लब हो ? रामेश्वर खनालसँग रियल फेस : An Interview by Prem Baniya

तपाईंलाई अवसरवादी किन नभन्ने ? तपाईंले देशको जीवनमा के योगदान दिनुभयो ? बाबुराम भट्टराई कसरी नयाँ शक्तीका नेता हुनसक्छन् ? यो रिटार्यडहरुको क्लब हो ? आइडोलोजी के हो ? भारतपरस्तहरुको गुट हो ? या यो एमाओवादी फुटेको एउटा सानो उल्काभन्दा बढी के हो ? प्रश्नहरु र जवाफहरु । नयाँ शक्तीका एक जना समर्थक रामेश्वर खनालसँग रियल फेस हेर्नेप्रयास गर्नुहोला । An Interview by Prem Baniya

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE