मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

नेपालमा शिक्षा, रोजगार, नेत्रुत्व र प्राबिधिक ज्ञानबारे गलत बिचारधारा स्थापित गरिएको छ – बैज्ञानिक नारायण घिमिरे (तालिमको भिडियो बाट)

नेपालमा शिक्षा, रोजगार, नेत्रुत्व र प्राबिधिक ज्ञानबारे गलत बिचारधारा स्थापित गरिएको छ – बैज्ञानिक नारायण घिमिरे (तालिमको भिडियो बाट)

Master Trainer in Lean Six SIGMA Specially For FOOD INDUSTRIES. Presenter Mr. Narayan Ghimire is a Canadian Certified Food Scientist, Certified Flavorist, Certified Quality Engineer and has achieved Lean Six Sigma Black belt and Master Black Belt Titles.

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE